Zmiana Prawa Prasowego w sprzeciwie rejestracji blogów i innych stron internetowych jako czasopisma lub dzienniki.

Projekt Prawa Prasowego wersja 0.1

Zapraszam do zapoznania się z pierwszą wersją zmian proponowanych w ustawie o Prawie Prasowym. Wszelkie sugestię czy też propozycję proszę przesyłać na adres grupy dyskusyjnej.

Projekt Prawa Prasowego wersja 0.1

Burza Mózgów

Kolejny etap tworzenia nowelizacji Prawa Prasowego z przyczyn technicznych został przeniesiony na publicznie dostępną grupę dyskusyjną pod adres:
http://groups.google.pl/group/prawoprasowe

Zapraszamy do czynnego udziału w dyskusji i tworzeniu projektu.

Plan realizacji projektu Ustawy:

  1. Kampania informacyjno-medialna - zdobycie kontaktów z prawnikami chętnymi do pomocy
  2. Napisanie projektu nowelizacji ustawy "Prawo Prasowe" - Pierwsze propozycje - Burza Mózgów
  3. Konsultacje społeczne
  4. Zbieranie podpisów
  5. Złożenie obywatelskiego projektu ustawy

Inne absurdy prawne dot. internetu (którymi też powinniśmy się zająć):

- Absurd biblioteczny - obowiązek przekazywania kopii stron internetowych do bibliotek pod karą grzywny.

Apel medialny:

Apelujemy do wszystkich Internautów, zwłaszcza osób, będących właścicielami stron internetowych, o pomoc w tworzeniu projektu ustawy „Obywatelska Ustawa o Prawie Prasowym”, a następnie w dalszym etapie projektu, o pomoc w zebraniu podpisów pod ustawą, po to, abyśmy już nigdy więcej nie musieli padać ofiarą, chorych przepisów. Przepisów, które ograniczają naszą wolność, takich jak obecna ustawa o prawie prasowym, zobowiązująca właścicieli stron internetowych, w tym użytkowników serwisów blogowych, do przymusowej rejestracji swoich www w sądzie.

Polskie prawo stanowi, iż internet, jako całość jest środkiem masowego przekazu i podlega tym samym restrykcjom prawnym, co prasa. Mówiąc mniej ogólnie, każda forma działalności, uprawianej przez dłuższy okres czasu i mającej charakter stały, tak, jak strony internetowe, czy blogi, w świetle prawa powinna zobowiązywać twórcę, czy też właściciela www, do rejestracji. Niestety polskie prawo nie jest jednoznaczne i nawet sądy mają problemy z jego interpretacją. Sytuację tą, uważamy za największy absurd XXI w., który działa na szkodę społeczną. Obecna ustawa o prawie prasowym, jawnie ogranicza sferę wolnościową człowieka, dokonuje inwazji w Jego życie prywatne (rejestracja anonimowych blogów o charakterze pamiętnika), sprzyja cenzurowaniu twórczości, zabija kreatywność, a w efekcie prowadzi do zahamowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dlatego nie możemy pozwolić na to, aby w państwie o ustroju demokratycznym, funkcjonowało prawo, krzywdzące jego obywateli, tylko z tego względu, iż twórcy aktualnej ustawy uprościli pojęcie z zakresu komunikacji masowej, tj. „internetu”, ogarniając go jako całość, a nie jego poszczególne części składowe.

W związku z tym, zwracamy się do Was – Internautów z prośbą o pełną mobilizację i pomoc w realizacji projektu, dotyczącego „Obywatelskiej Ustawy o Prawie Prasowym”. Zwłaszcza prawników zaznajomionych z prawem prasowym i prawami Internetu. Osoby zainteresowane współpracą z nami, prosimy o kontakt e-mailowy: lp.gro.wotaripaitrap|oruib#lp.gro.wotaripaitrap|oruib, w celu zebrania grupy ludzi, która zajmie się przygotowaniem projektu ustawy, którą następnie poddamy Waszej – Internautów ocenie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License