Lista Propozycji

Aktualna ustawa

Propozycje zmian:

1. Zmiana redakcji art. 7 ust. 2 ustawy Prawo prasowe w celu:

a) wyłączenia z zakresu definicji prasy wszelkich stron i serwisów internetowych,
b) wyłączenia z definicji materiałów prasowych informacji publikowanych na stronach i serwisach internetowych,
c) wyłączenia z zakresu definicji dziennikarza, redaktora oraz redaktora naczelnego osób publikujących strony i serwisy internetowe.

2. Alternatywna propozycja to wprowadzenie do ustawy zapisu stanowiącego, że jej przepisów nie stosuje się w odniesieniu do stron i serwisów internetowych, informacji umieszczanych w internecie, jak również osób publikujących strony i serwisy internetowe.

3. Umożliwienie rejestrowania stron internetowych jako czasopismo lub dziennik, ewentualnie stworzenie nowej definicji dla blogów, i pochodnych. Co za tym idzie stworzenie systemu który będzie przechowywał kopie serwisu, odpowiednik obowiązku składania drukowanych pism do biblioteki. (Na podobnych zasadach jak to jest aktualnie w google.com - kopia strony)

4. Znacznie skuteczniejszym rozwiązaniem będzie po prostu wykreślenie art. 45 przewidującego sankcję karną za brak rejestracji. To ten przepis jest kuriozalny. Nakładanie łatek poprzez negatywne definiowanie ("internet nie jest gazetą lub czasopismem") to prowizorka, bo przecież nie o sam internet tu chodzi, a o absurdalny, sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem obowiązek rejestracji każdej mniej lub bardziej cyklicznie wydawanej ulotki, manifestu, pisemka czy zina.

5. Należy także wyeliminować problemy z interpretacją formy przekazu informacji jakimi są podcast i videocast.

Proponuje zmienic TYLKO art. 7.2, a konkretnie dopisać do kolejnych 3 podpunktów 1) 2) 3) 4) następujaca tresć:
… za wyłączeniem publikacji w internecie które stanowią własność użytkowników, oraz publikacji periodycznych, których nakład nie przekracza ilości 200 sztuk.

W ten sposob jednoczesnie zostaną zwolnione np gazetki szkolne z obowiazku rejerstracji.
proponuję to przedyskutować tutaj. Osobiście nie rozdrabniałbym się w zmienianie zapisu całej ustawy, a jedynie skupił na tym jednym punkcie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License