Ppp 0 1

Wszelkie informacje na temat proponowanych zmian dostępne są na
grupie dyskusyjnej http://groups.google.pl/group/prawoprasowe
i stronie :http://partiapiratow.org.pl/index.php/Ppp_0.1

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License